HUN


1. Csepeli Erőmű RT.
A 4 db. 50 t/h teljesítményű Sulzer gyártmányú gőzkazán LMF
tüzelőberendezése részeként üzemelő, elhasználódott HEGWEIN gyújtóégő-készlet
cseréje.

2. Borsodi Hőerőmű Vállalat
A 9. sz. kazán 4 db. elhasználódott sarok-támasztóégőjének cseréje. A
Weishaupt égők és a FESTO égővezérlő illesztésének engineering munkája, elvi és
kiviteli tervezéssel, szerelés-vezetéssel és az üzembehelyezés irányításával.

3. FŐTÁV, Észak-Budai fűtőmű, 1 sz. kazán
A 12 db. alternativ égés PTVM 50 tipusú forróvíz kazán elhasználódott
égővezérlő rendszere helyére SIMATIC S5 115F tipusú égővezérlő és egy új három-
mezős 0.4 kV-os alelosztó beépítése és üzembehelyezése.

4. Dunamenti Hőerőmű Vállalat
A 8. hsz., 8 db alternativ fenékégős, 620 t/h teljesítményű gőzkazán
elektromechanikus Babcock égővezérlő rendszere helyére SIMATIC S5 115F tipusú
égővezérlő beépítése és üzembehelyezése.

5. Dunamenti Hőerőmű Vállalat
A 10. hsz., 8 db alternativ fenékégős, 620 t/h teljesítményű gőzkazán
NOx emissziót csökkentő beruházásához kapcsolódóan, az ott üzemelő SIMATIC S5
110F tipusú égővezérlő rendszer helyére, a megnövekedett irányítástechnikai
feladatokhoz jobban illeszkedő és gyakorlatilag korlátlanul bővíthető SIMATIC S5
115F típusú égővezérlő beépítése és üzembehelyezése.

6. Csepeli Erőmű RT.
A 4 db. 50 t/h teljesítményű Sulzer gyártmányú gőzkazán korábban
elvégzett irányítástechnikai felújításának kiegészítéseként és részleges
korrekciójaként:
- megterveztük és megvalósítottuk a közös fűtőolajrendszer hő
mérséklet és nyomásszabályozását;
- megterveztük és átépítettük a kazánok nem megfelelő hőmérséklet-
mérő rendszerét;
- kielemeztük és új szabályozási feladatterv, továbbá új szoftver
létrehozásával a megrendelő igényeihez illesztettük a kazánok szabályozó
rendszerét.

7. Fővárosi Közterület-Fenntartó Vállalat, Hulladékhasznosító Mű.
A 4 db. technológiájában rekonstruált és SIMATIC biztonsági égővezérlő
vel ellátott gőzkazán kazánonként 8 db. fűtőgáz gyorszárója, típushiba
következtében gyakori "beragadása" elleni védelem és az égővezérlőhöz szelektív
hibajelző rendszer megtervezése, beépítése és üzembe helyezése.

8. Csepeli Erőmű RT.
Az erőmű "B" kazánháza lágyított víz tároló és forró víz tároló
rendszere tartályai vízszint szabályozásának megtervezése, beépítése és üzembe
helyezése.

9. Dunamenti Hőerőmű Vállalat
A 13. hsz., 8 db alternatív fenékégős, 620 t/h teljesítményű gőzkazán
elektromechanikus Babcock égő vezérlő rendszere helyére SIMATIC biztonsági égő
vezérlő beépítését, a tervezéstől az átadásig.

10. Budapesti Erőmű RT., Kispest Erőmű.
Az erőmű 3 db HO 10-14 típusú kazánjának elhasználódott égővezérlő
rendszere helyére SIMATIC S5 110F típusú égővezérlő alkalmazása a tervezéstől
átadásig.

11. Csepeli Erőmű RT.
Az erőmű 102. számú, 50 t/h teljesítményű, Sulzer gyártmányú gőzkazánja
elhasználódott, fűtőolaj és földgáz alternatív eltüzelésére alkalmas Babcock-LMF
égőjének részleges felújítása, üzembe helyezéssel.

12. BorsodChem Rt.
A Borsodchem új etilénlefejtő állomása német (Janssen) tervezésű és
szállítású irányítástechnikai és villamos berendezései szerelésének
felülvizsgálata, a rendszer üzembe helyezése a hiányosan koncipiált
szabályozórendszer kiegészítésével és a próbaüzem lefuttatása.

13. Weishaupt Kft.
A Weishaupt Kft. által Szobi Szörpüzem öt kazánjához szállított és
beépített egy-egy blokkégő vezérlőpultjainak gyártása.

14. FŐTÁV Észak-Budai Fűtőmű.
A fűtőműben üzemelő technológia vezérlés- és méréstechnikai
berendezéseinek részleges felújítása és a meglévő számítógépes folyamatirányító
rendszerhez való csatlakoztatása.

15. Csepeli Erőmű RT.
Több szerződés alapján:
- a Sulzer kazánok SIMATIC biztonsági égővezérlő berendezése
szelektív hibakijelző rendszerének létrehozása,
- a Sulzer kazánok lángőr-készletének megkettőzése,
- a 103 sz. Sulzer kazán LMF égőjének felújítása,
- új szabályozókörök létrehozása egy gőzredukálónál, a 4 sz.
turbina előmelegítőinél és a táptartálynál.

16. COLUMBIAN TISZAI CARBON LTD.
A TVK USA-technológiával három, ipari korom előállítására alkalmas
gyártósort létesített, amelynek földgáztüzelésű gyújtó- és támasztóégőihez
SIMATIC biztonsági égővezérlő rendszer beépítése és üzembe helyezése volt a
feladat.

17. Dunamenti Erőmű RT.
A hat, egyenként 215 MW teljesítmény? blokk mérés- és
szabályozástechnikai rendszerének tápházi része (turbina előmelegítők,
táptartály, kenőolaj ellátás), összesen blokkonként 12 szabályozókör került
felújításra.

18. Budapesti Erőmű RT., Kőbányai Erőmű
Az erőmű két, - két, alternatív égős - Wagner-Bíró kazánja
elektromechanikus égővezérlő rendszerének cseréje. Az új SIMATIC biztonsági égő
vezérlő kiegészült egy SIBICO fejlesztésű, első hiba szelektív kijelzésére és
archiválására alkalmas rendszerrel.

19. Csepeli Erőmű RT.
Több szerződés alapján:
- a Sulzer kazánok folyamatirányító rendszerének általános
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása és karbantartása, ezzel együtt a
kazánok biztonsági gyorszárainak, olajmennyiség mérőinek és szabályozó
hajtásainak felülvizsgálata és karbantartása,
- a két használati melegvíz szivattyú hajtómotorok
frekvenciaváltós fordulatszám szabályozásának megvalósítása,
- a gáztalanító táptartályok vízszintszabályozásának
megvalósítása,
- az A és B kazánház középnyomású gőzrendszerébe egy - egy gő
znyomás szabályozó rendszer telepítése.

20. Budapesti Távhőszolgáltató RT. (FŐTÁV)
- Újpalotai fűtőmű: Teleperm AS-215 folyamatirányító-
felügyelő rendszer telepítése,
- Észak-Budai fűtőmű: új mérőkörök telepítése,
folyamatirányító rendszerhez csatolása,
- Rákoskeresztúri fűtőmű: hajtásszabályozások felújítása,
- Pesterzsébeti fűtőmű: rekonstrukció tervezése.

21. Csepeli Erőmű RT.
A Sulzer kazánok eredeti elektrohidraulikus folyamatirányító
berendezésének csere útján, Siemens gyártmányú, programozható folyamatirányító
rendszer (Teleperm AS-215) alkalmazásával történő korszerűsítése.

22. NITROKÉMIA RT.
A "KLÓRI" elektrolizáló üzem kb. 20 évvel ezelőtt installált, két 20 kA-
es egyenirányítója elhasználódott folyamatszabályozó rendszerének PLC/PC alapú
felújítása. Építőelemek: DC/DC konverterek, redundáns (saját tervezésű
átkapcsoló logika) Simatic S5-100U és hálózatba fűzött VISION megjelenítők.

23. ENERGIAGAZDÁLKODÁSI RT.
Argentina, Buenos Aires tartománya öt erőmű villamos és
irányítástechnikai rendszerének felülvizsgálata, rekonstrukciós javaslat
kidolgozása.

24. CHINOIN RT. Újpesti Gyáregység.
Az általános célú üzembe telepítendő RS3 típusú DCS és az ugyanott
üzemelő mérlegelektronikákat felfűző soros RS485 hálózat kommunikációs
rendszerének kialakítása. Külön szerződésben: Simatic S5-115U - RS3 Modbus RTU
kommunikáció felépítése.

25. Dunamenti Erőmű RT.
Az erőmű 3 db. 670 t/h teljesítményű gőzkazánjain a kazánonként 8 db.
elektródás gyújtóégőből álló gyújtórendszer gázelektromos gyújtóégőkkel csere
útján történő felújítása.

26. Budapesti Távhőszolgáltató RT. (FŐTÁV)
A Pesterzsébeti Fűtőműbe komplett irányítástechnikai rekonstrukció
keretében a technológia vezérlés- és méréstechnikai berendezéseinek részleges
felújítása, illetve TELEPERM AS 215 típusú folyamatirányító berendezés, és
fölérendelt PC alapú számítógépes felügyeleti rendszer telepítése.

27. Budapesti Erőmű RT., Kelenföldi Erőmű
A 13.sz. kazán elavult égővezérlőjének rekonstrukciója, a meglévő
elektromechanikus berendezés Simatic biztonsági égővezérlő konfigurációval
történő cseréjével.

28. Csepeli Erőmű RT.
Egy forróvízkazán huzatszabályozásának felújítása és elhasználódott
gyújtóégőinek új, gázelektromos működésű gyújtóégőkre történő cseréje.

29. Fővárosi Közterület-Fenntartó RT., Hulladékhasznosító Mű
A Hulladékhasznosító Mű teljes technológiai rendszerét érintő komplett
irányítástechnikai rekonstrukciót előkészítő megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése Siemens Simatic S7-400 és WinCC építőelemekre (PCS7 folyamatirányító
rendszer) támaszkodva.

30. ETV-Erőterv RT.
Az ÜRIK program keretében a Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Hőerőművében
megvalósítandó számítógépes hatásos és meddőteljesítmény elosztó rendszer
feladatanalízisének és számítástechnikai rendszertervének elkészítése.

31. VÉRTESI ERŐMŰ RT.
Az Oroszlányi Hőerőmű 3. és 4. blokk távfűtési keringtető rendszer
irányítástechnikai korszerűsítése Digitric egyedi szabályzókkal.

32. FKF RT. Hulladékhasznosító Mű.
A négy kommunális hulladékot elégető gőzkazán szilárd égéstermékeit
salakbunkerbe továbbító, lebontandó régi technológiai rendszert a Deutsche
Babcock AG új berendezésekkel váltja ki. Az új berendezések villamos és
vezérléstechnikai rendszerét Társaságunk valósítja meg, tervezéstől – üzembe
helyezésig garanciával. Az irányítástechnika Siemens S7-300 (C7) elemekből épül
fel.

33. DUNAMENTI ERŐMŰ RT.
Az erőmű hátralévő 2 db. 670 t/h teljesítményű gőzkazánján a kazánonként
8 db. elektródás gyújtóégőből álló gyújtórendszer gázelektromos gyújtóégőkkel
csere útján történő felújítása. Biztonsági vezérlők: Siemens Simatic S5 115F.

34. NITROKÉMIA RT.
A HungaroLube gyáregység komplett elszámolási mérésének megtervezése és
kiépítése.

35. PAKSI ATOMERŐMŰ RT.
A HARTMANN& BRAUN megbízása alapján szereljük meg az állomási vezénylő
terem új mozaik-vezénylő tábláját (EAZ szállítás), mely munkához az osztrák H&B
szolgáltatja a terveket és a szerelési anyagot.

36. MOL RT. KBÜ, Szanki kompresszor- és hűtőállomás.
Megvalósíthatósági tanulmány készítése az állomás teljes irányítástechnikai rendszerének korszerűsítésére H&B Freelance 2000 kompakt folyamatirányító berendezésre építve.


37. BORSODCHEM Rt.
A VCM gyár etilénlefejtő állomásának irányítástechnikai rekonstrukciója keretében komplett folyamatirányító rendszer megvalósítása Siemens Simatic S7-300 PLC bázison COROS-LSB megjelenítővel


38. ETV-Erőterv Rt..
Az Oroszlányi Hőerőmű hatásos és meddő teljesítmény szabályozásának beillesztése az országos üzemirányítási rendszer rekonstrukciós folyamatába. Rendszerterv.


39. MOL RT. KBÜ, Szanki Gáztermelési Üzem.
A kompresszor- és hűtőüzem összesen 11 db kompresszorának (hét db metános nyomásfokozó és négy db ammóniás hűtő) és segédüzemének teljeskörű irányítástechnikai rekonstrukciója H&B Freelance 2000 folyamatirányító berendezésre építve.


40. PROLAN Rt.
Az Oroszlányi Hőerőmű széntüzelésű blokkjaira gazdaságos terheléselosztó algoritmus megtervezése, majd a számítógépes program modulok megírása C nyelven.

41. NITROIL Vegyipari Termelő-Fejlesztő Rt.
Desztilláló kolonna üzem teljes irányítástechnikájának szállítása H&B gyártmányú terepi eszközökre, illetve Freelance 2000 folyamatirányító berendezésre építve.


42. ETV-Erőterv Rt..
Az Üzemirányítási Rendszer (ÜRIK) rekonstrukciójában a szabályozható erőművek OVT felület ellenőrzési eljárásainak kidolgozása, a próbaeljárások lefolytatása a DE Rt., TE Rt., a PAE Rt., a Mátrai Erőmű, ill. az Oroszlányi Hőerőmű területén.


43. MOL RT. KBÜ, Szanki Gáztermelési Üzem.
A működő Freelance 2000 folyamatirányító rendszer redundáns CPU-val történő felbővítése. Biztonsági védelmi reteszrendszer kiépítése ugyanitt.


44. Energaigazdálkodási Intézet (EGI) Rt.
A BorsodChem Rt.-ben tervezett gázturbinás ipari erőmű tápház komplett irányítástechnikai vállalkozási ajánlatának elkészítése.


45. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A gyártelep takarmány- és gluténszárító kazánjai üzemelő relés égővezérlés kiváltása Simatic S5 95F bázisú biztonsági égővezérlő berendezéssel, a kezelői felület LCD panel.

46. Dunamenti Erőmű Rt.
A tápházi vízelőkészítő rendszer mérés adatgyűjtési, illetve vezérlési feladatainak ellátására szállítunk Freelance 2000 kompakt folyamatirányító rendszert.


47. Energaigazdálkodási Intézet (GEA-EGI) Rt.
Folyamatos szakértő tevékenység a Mátrai Erőmű Rt. füstgáztisztitó projekt tervezési és kivitelezési munkáinál (DBA - Siemens - EGI vállalkozás, Siemens Teleperm-XP folyamatirányító berendezés).


48. CHINOIN Gyógyszergyár Rt.
Simatic S5-115U bázisú vezérlőrendszerek programmódosítása, SCADA (Intellution FIX) rendszerrel történő kommunikációjának megvalósítása..


49. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A 04/2-es jelű erjesztőkádakat magában foglaló üzem folyamatirányító rendszerének kiépítése Freelance 2000 bázison fővállalkozóként.


50. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A kristályos dextróz üzem folyamatirányító rendszerének kiépítése Freelance 2000 bázison a Hartmann&Braun alvállalkozójaként (tervezés, alkalmazás készítés, előszerelés, telepítés, üzembe helyezés).


51. Dunamenti Erőmű Rt.
A 215 MW beépített teljesítményű energetikai blokkok közül négy egységen megvalósított mérés adatgyűjtési, illetve vezérlési feladatokat végző Freelance 2000 kompakt folyamatirányító rendszer szállítása.


52. Dunamenti Erőmű Rt.
Részvétel a 13-as helyszámú, 215 MW beépített teljesítményű energetikai blokk NOx emissziót csökkentő projekt megvalósításában. A már telepített Freelance 2000 kompakt folyamatirányító rendszer felbővítése a feladat irányítástechnikai megoldása érdekében.


53. HUNTSMAN Hungária Rt. (NITROIL Vegyipari Termelő-Fejlesztő Rt.)
A korábbi Digimatik rendszerek hardver és szoftver frissítése, valamint bővítése a Freelance 2000 rendszer legutolsó verziójának bázisán.


54. NITROKÉMIA 2000 Rt.
A klórüzemi egyenirányító transzformátor irányító rendszerének
felújítása WinCC platformon, valamint rádiókommunikációs kapcsolat kiépítése a
SCADA és a a redundáns PLC egységek között.

55. BORSODCHEM Rt.
A klórüzemi egyenirányító transzformátor irányító rendszerének és a villamos üzemet felügyelő SCADA rendszer kommunikációjának kialakítása.


56. EMA-POWER Kft.
A DUNAFERR erőmű komplett gépházi rekonstrukcióját előkészítő felmérés és feladatterv elkészítése.


57. EMA-POWER Kft.
Két db kompakt Honeywell szabályozóval irányított villamos hajtás
(Limitorque) telepítése a gépházban.

58. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A 14-es jelű vízelőkészítő üzem komplett folyamatirányító rendszerének kiépítése Freelance 2000 bázison fővállalkozóként.


59. MOL Rt. Kiskunhalasi Bányászati Üzem
A Szanki Gáztermelési Üzembe telepített Freelance 2000 rendszer kibővítése a hulladékgáz hasznosító kompresszor irányítási feladataival.


60. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A vízelőkészítő üzem folyamatirányító rendszerének kibővítése a gyárat övező kutak adatgyűjtő (Simatic S7-200 típusú PLC) és vezérlő rádiókommunikációs hálózatával.

61. MOL Rt. Kiskunhalasi Bányászati Üzem
A Szanki Gáztermelési Üzembe telepített Freelance 2000 rendszer kibővítése a nyomásfokozó kompresszorok automatikus teljesítmény szabályozásával (lokális RB adatgyűjtővel: CEAG történő kommunikáció segítségével).

62. Dunamenti Erőmű Rt.
A 215 MW beépített teljesítményű energetikai blokkok közül a maradék két egységen megvalósított mérésadatgyűjtési, illetve vezérlési feladatokat végző Freelance 2000 kompakt folyamatirányító rendszer szállítása.

63. Mátrai Erőmű Rt.
A Dynadata Kft. alvállalkozójaként az erőművi feszültség meddőteljesítmény szabályozó rendszer telepítése.


64. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt. (Vegyipari Termelő-Fejlesztő Rt.)
Közúti lefejtő technológiát irányító rendszer szállítása Freelance 2000 bázison.


65. AES Tisza II Erőmű Kft.
A vízkivételi műben üzemelő Freelance 2000 rendszer kiegészítése a második kezelői állomással, ennek üzembe helyezése.

66. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A szennyvízkezelést végző technológia (12-es üzem) folyamatirányító rendszerének kiépítése Freelance 2000 bázison a 14-es üzemi meglévő rendszer felbővítéseként.

67. EMA-POWER Kft.
A négy vízvegyészeti üzem integrált mérésadatgyűjtő rendszerének kialakítása Profibus-DP hálózatra fűzött Simatic ET-200M adatgyűjtőkkel és Simatic WinCC SCADA rendszerekkel.

68. MOL Rt. Kiskunhalasi Bányászati Üzem
A bányászati üzemekbe telepítendő felsőszintű üzemirányítási szoftvercsomaggal (PI) történő OPC kapcsolat kialakítása a helyi Freelance folyamatirányító rendszerből.


69. CHINOIN Gyógyszergyár Rt.
Paquenil üzemi inertizálás vezérlés kialakítása Simatic S5-100U bázisú
PLC és Intellution FIX SCADA rendszerrel.

70. INTERSPAN Forgácslapgyártó Üzem
A 3. gyártósor komplett villamos erőátviteli és vezérléstechnikai
rendszerének megvalósítása a tervezéstől az üzembehelyezésig Siemens Simatic
bázison.

71. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt. (Vegyipari Termelő-Fejlesztő Rt.)
Termoolaj melegítő kazán folyamatirányító (Freelance 2000) és biztonsági
égővezérlő (Simatic S5-95F) rendszerének tervezése, szállítása és
üzembehelyezése.

72. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A vízkezelési folyamatot irányító Freelance 2000 rendszer bővítése
Profibus-DP/PA hálózattal, valamint a hálózatra felf?zött digitális
kommunikációval rendelkező terepi eszközökkel (terepi beszállítók: Rosemount,
VEGA, ABB, Samson).

73. Vértesi Erőmű Rt.
Az Oroszlányi Hőerőmű vegyészeti üzemében a kommunikációs hálózat újraszervezése, korszerű helyi megjelenítő panelek telepítése.


74. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt.
Paraformaldehid oldó technológia folyamatirányító (Freelance 2000)
rendszerének tervezése, szállítása és üzembe helyezése (6000 kg-os rb
tartálymérleggel együtt ).

75. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt.
Dimetil-amino-propilamin gyártó üzem folyamatirányító (Freelance 2000)
rendszerének tervezése, szállítása és üzembehelyezése.

76. CHINOIN Gyógyszergyár Rt.
Hidrogénező üzem tartályparki rendszerén szállítási útvonal kiválasztó,
valamint folyamatellenőrző PLC-s (S7-400) vezérlés telepítése.

77. MOL Rt. Kiskunhalasi Bányászati Üzem
A Főgyűjtő Üzembe CEAG gyártmányú rb-s adatgyűjtő telepítése, illetve SCADA rendszerhez illesztése az egyik nyomásfokozó kompresszor mellé.


78. Vértesi Erőmű Rt.
A Tatabányai Fűtőerőmű kalorikus vezénylőjében működő WinCC applikáció és az erőműves MSSQL szerver közötti adatkapcsolat és –forgalom telepítése.

79. DUNAFERR DBK-Kokszoló Kft.
A kokszoló üzemben Ethernet alapú optikai gerinchálózat, valamint a
leágazások fizikai telepítése, az Interbus alapú folyamatirányítási hálózat
kiépítése.

80. ISD-POWER Kft.
Az EMA-POWER Kft. üzemi területein elhelyezett technológiai berendezésekhez tartozó számítógépek, programozható vezérlők és szabályozók valamint intelligens adatgyűjtő eszközök és és az irodaépületben lévő számítástechnikai rendszerek valósidejű órarendszerei GPS vevőről érkező órajellel való szinkronizálásának tervezése.


81. ALSTOM Power Hungária Zrt.
A MOL Rt. DUFI I. és II. gőzfogadó állomás rekonstrukciója. Terepi
vezérlő és automatika szekrények tervezése, telepítése és üzembe helyezése.

82. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt.
A vegyi üzem hat gyáregységében m?ködő Freelance 2000 folyamatirányító
rendszer integrálása egyetlen közös adatbázissal rendelkező applikációvá.

83. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt.
A hulladékégető kazán károsanyag kibocsátását figyelő elemzők
beillesztése a Freelance folyamatirányító rendszerbe. Az adatok elemzése és
kiértékelése, az előírt formátumú naplók elkészítése.

84. EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft.
A MOL Rt. KTD Szanki Gáztermelési Üzem kompresszorüzemében m?ködő
Hörbiger .kompresszoros nyomásfokozó gépegységek elavult pneumatikus
vezérlőegységeinek cseréje villamos PLC alapúra. A hálózatba kötött PLC-k és a
Freelance folyamatirányító rendszer integrálása. M?szeres rekonstrukció
ugyanott.

85. EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft.
A MOL Földgáztároló Rt. Zsana FGT csúcskapacitás bővítése. Befutósor és
fáklya segédüzemi rendszer irányítástechnikai bővítése.

86. Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft.
Az Orosházi Gázüzem folyamatvezérlő rendszerének bővítése iFix SCADA
állomással, a meglévő Texas PLC programjának módosítása.

87. BORSODCHEM Rt.
A teljes üzemi diszpécservezénylő riasztási és adatgyűjtő rendszerének (gázveszély jelző, meteorológiai és tűzjelző alrendszerek) átalakítása, bővítése és korszerűsítése (iFix szerver csomag telepítése és konfigurálása).

88. DUNAFERR DBK-Kokszoló Kft.
A kokszoló üzem hat transzformátor állomásán intelligens energiamérő
alrendszerek telepítése, ezek integrálása az Ethernet alapú központi optikai
gerinchálózat információs rendszerébe.

89. HUNTSMAN Corporation Hungary Rt.
A többcélú gyártást megvalósító Jeffcat üzem Freelance folyamatirányító
rendszerének tervezése, szállítása, felprogramozása és üzembe helyezése. Az
irányítástechnika Profibus terepi buszrendszer alapon készült.

90. Dunamenti Erőmű Zrt.
A dízelgépház két gépcsoportja elosztóinak védelmi és irányítástechnikai rekonstrukciója PROTECTA integrált generátor védelem és SIMATIC S7-300 PLC bázison.


91. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
A Dunamenti Erőmű Zrt. olajállomás vízháztartásának megtisztítását célzó projekt villamos és irányítástechnikai munkáinak elvégzése alvállalkozóként.

92. Dunántúli Kőolajipari Gépgyár Rt.
A Tartalékgazdálkodási Kht. Jászapáti telephelyén lévő bio-etanol
tartálypark (6 db 500 m3-es tartály) komplett felügyeleti rendszerének
telepítése Interbus – iFix bázison.

93. BORSODCHEM Nyrt.
A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. alvállalkozójaként a VCM üzemi talajvíz diklór-etán kármentesítését megvalósító projekt villamos, műszeres és irányítástechnikai munkáinak elvégzése.


94. Dunántúli Kőolajipari Gépgyár Rt.
A Tartalékgazdálkodási Kht. Vajtai telephelyén lévő bio-etanol
tartálypark (16 db 2000 m3-es tartály, illetve vasúti töltő-lefejtő technológia)
komplett folyamatirányító rendszerének telepítése Freelance AC800F bázison.

95. Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft.
Az Orosházi Gázüzem iFix SCADA állomás kiegészítése GSM alapú SMS küldő-
és fogadó modullal.

96. Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyára
Bates palettázó vezérlésének elkészítése S7-300 bázison.

97. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A mésziszap víztelenítő technológia villamos és irányítástechnikai
munkáinak elvégzése az Inwatech Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként.

98. BORSODCHEM Zrt.
A VCM üzemi talajvíz diklór-etán kármentesítését megvalósító projekt
második fázisának m?szeres és irányítástechnikai munkáinak elvégzése Centum CS
3000 bázison.

99. HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó Kft.
A szennyvíztisztító bővítés beruházás villamos és irányítástechnikai
kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, ennek alapján a projekt
megvalósítása az Inwatech Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként Freelance
2000 DCS bázison.

100. Dunántúli Kőolajipari Gépgyár Zrt.
A Tartalékgazdálkodási Kht. vajtai telephelyén telepített
folyamatirányító rendszer kiegészítése növényolajok tárolására, lefejtésére (ABB
AC800F).

101. ISD Kokszoló Kft.
Térfigyelő ipari kamerák és optikai hálózat telepítése. Az exhausztor
gépcsoport irányítástechnikai és villamos felújításának megtervezése.

102. HUNTSMAN Corporation Hungary Zrt.
A Fiketa-I. hulladékégető (földgáz és szlop tüzelésű ) kazán biztonsági
égővezérlésének komplett felújítása (Durag égővezérlés és S7-300 PLC
alrendszer).

103. Budapesti Erőmű Zrt.
A Kispesti Erőmű forróvízrendszeri és 9-es és 10-es forróvíz kazánjai munkaállomás cseréjének és szoftver frissítésének (WinCC) megvalósítása.


104. HUNTSMAN Corporation Hungary Zrt.
Az Intermedier III. üzem új 0,4 kV-os elosztójának szállítása és
telepítése (Siemens Sivacon-8 elosztórendszer kb. 110 motorleágazás, kettős
betáp).

105. Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft.
Az Orosházi Gázüzem elavult Texas folyamatirányító rendszerének komplett
felújítása S7-300 MP377/iFix bázison.

106. HUNTSMAN Corporation Hungary Zrt.
A DMAPA-2 üzem pneumatikus folyamatműszerezésének komplett cseréje villamos mérési elvű Siemens műszerekre és pozícionálókra.

107. Rauch Hungária Kft.
A gyümölcsfeldolgozó szennyvíz előtisztító beruházás villamos, műszeres és irányítástechnikai munkáinak megtervezése és elvégzése.


108. Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
A budapesti üzem szennyvíz előtisztító beruházás villamos, műszeres és irányítástechnikai munkáinak megtervezése és elvégzése.


109. Csenger-Tej Kft.
A csengersimai mezőgazdasági biogáz üzem létesítésének keretében a szarvasmarha tartó telep irányítástechnikai és villamos rekonstrukciós munkáinak, illetve a gázmotoros kiserőmű telepítésének munkái.

110. Kerepes Hulladékhasznosító Központ
A Geohidroterv Kft. alvállalkozójaként a 2,5 mrd Ft-os beruházás erőátviteli kábelezésének és térvilágításnak elkészítése.

111. GDF Suez Dunamenti Erőmű
Az erőmű nemrégen üzembe helyezett G3 gázturbinás blokkjánál a hőhasznosító kazán és a turbina közötti csővezetékek műszerezésének, kísérőfűtésének szállítása és telepítése.

112. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A vegyi üzem desztillációs kapacitásának bővítése projektben a kolonnák újraműszerezése, szabályozó szelepek és tartály túltöltés védelmek szállítása, kísérőfűtés telepítése.

113. Törley Pezsgőpincészet Kft.
A budafoki üzem szennyvíz előtisztító beruházás villamos, műszeres (Endress+Hauser) és irányítástechnikai (SIMATIC) munkáinak megtervezése és elvégzése az INWATECH Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként.

114. OSI Foods Solutions Hungary Kft.
A bábolnai húsüzem bővítés 5000 kg/h teljesítményű vonali hűtőberendezés erőátviteli és irányítástechnikai tervdokumentációjának, valamint a teljes körű villamos és S7-300 bázisú vezérlési kivitelezési munkáinak elkészítése.

115. MOL Nyrt. Szanki Gázüzem Energiaracionalizálási Projekt
A kompresszorüzemi B1, B2, B3 jelű nyomásfokozó kompresszorok elavult pneumatikus vezérlésének átalakítása ABB AC-700F típusú vezérlő bázison, a központi Freelance DCS upgrade-je AC-800F típusú korszerű DCS-re.

116. BorsodChem Zrt. Egységes Biztonsági Rendszer
A SIEMENS IBT/CPS Épületgépészeti Termék Üzletág alvállalkozójaként társaságunk tervezi és készíti el a BorsodChem Zrt. Egységes Biztonsági Rendszere alrendszereinek PLC bázisú vezérlését. Telepítjük és a rendszerbe integráljuk a telekhatári gázérzékelő és meteorológiai állomások, a komplett kerítésvédelmi rendszer, a térfigyelő kamerarendszer, illetve a műszertermi operátori kommunikációs kijelzők vezérlő készülékeit. A rendszer összesen 48 db, nagyrészt kiterjesztett hőmérséklet tartományon működni képes S7-1200 típusú PLC-t, illetve egy nagykapacitású OPC szervert tartalmaz, amely a Siemens diszpécseri megjelenítő rendszerének adatforrását képezi.

117.Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.
A ZSVEZ raktári puffogtató rendszer S7-1200 típusú PLC vezérlőszekrény megtervezése, felprogramozása, szállítása és üzembe helyezés.

118. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
Új CPD desztillációs üzem létesítésénél közreműködés az irányítástechnikai eszközök (terepi műszerek, leválasztók, szabályozó szelepek, biztonsági gömbcsapok) beszállításában.

119. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
Új CPD desztillációs üzem létesítésénél az üzem energiaellátását biztosító hatmezős SIVACON S8 elosztó berendezés szállítása és telepítése.

120. Paksi Atomerőmű Zrt.
A Vegyészeti Mintavételi Rendszer induló primer- és szekunderköri rekonstrukciójának előkészítéseként elkészítettük a rendszert modellező tesztrendszert vezérlő PLC alkalmazást, mellyel a beépítendő készülékek és műszerek tesztelhetőek. A teszteket a Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. telephelyén, a cég alvállalkozójaként végeztük.

121. Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.
Az üzemben működő PCS7 folyamatirányító rendszer molekuláris szűrőt kezelő részének módosítása és üzembe helyezése, karbantartása több alkalommal.

122. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
Az öt tartályos tartályparki adatgyűjtő és túltöltés védelmi rendszer megtervezését, illetve a tervezett rendszer beszállítását végezzük.

123. Tápió Menti Régió szennyvíz tisztítása.
Az öttelepes (Nagykáta, Tápiószele, Szentlőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton) szennyvíz beruházás projektben az egyes telepek folyamatirányító rendszerének kiépítését végezzük M340 PLC – Vision X9 Scada bázison az INWATECH Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként.

124. FEVITA Hungary Zrt.
Az új hűtőgépház beruházáshoz szállítjuk és helyezzük üzembe a 0,4 kV-os (4000 A) Prisma Plus típusú főelosztó berendezést, illetve PLC-Scada (Omron/iFix) rendszer szállításával és üzembe helyezésével biztosítjuk a hűtőgépház teljes körű folyamatirányítását.

125. Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése
Az öt régióra bontott terület összesen 108 db szennyvíz átemelője fölé rendelt felügyeleti PLC-Scada (Vision X9) rendszerek szállítása és üzembe helyezése a Hungaro Hydro Plusz Kft. alvállalkozójaként. A fővállalkozó és az átemelő alrendszerek szállítója a Grundfos Hungária Kft.

126. Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.
A finomító üzemben működő hőmérséklet adatgyűjtő rendszer kiváltása (redundáns Pepperl+Fuchs LB rendszer, WinCC megjelenítő, ill. KTP600 érintőképernyős operátor panel, Profinet hálózat.)

127. Szécsény szennyvíztelep
A szécsényi szennyvíz tisztító beruházás villamos, műszeres és irányítástechnikai munkáinak megtervezése és elvégzése az INWATECH Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként (M340 PLC + Vision X Scada platformon).

128. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A hidrogénező („Loop”) reaktor üzem telepítését előkészítő kísérleti reaktor terepi műszerezésének illetve frekvenciaváltós hajtásainak szállítása.

129. Alsónémedi szennyvíztelep
Az Alsónémedi szennyvíz tisztító beruházás villamos, műszeres és irányítástechnikai feladatainak elvégzése a G-HÍD Zrt., ill. az Elektro Profi Vállalkozási Kft. alvállalkozójaként (M340 PLC + Vision X Scada platformon, folyamatban).

130. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A HUNTSMAN Zrt. pétfürdői telephelyén lévő Fiketa hulladékgáz égető kazánok közös termo-olajköri rendszere energiaellátási és irányítástechnikai kivitelezési munkáinak elvégzése.

131. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A HUNTSMAN Zrt. pétfürdői telephelyén létesült új szakaszos desztilláló üzem (SZD3) műszerezésének és szabályozó szelepeinek és egyéb villamos szerelési anyagainak, többek között tartálymérlegének szállítása.

132. Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyára
B3 és B4 középtermék centrifugák DCS adatkapcsolatának kiépítése, ill. a DC technológiai gépegység tengely-elmozdulás figyelésének elkészítése S7-300 bázison.

133. SEINI (Szineváralja) biogáz üzem
A Szatmárnémeti közelében létesülő biogáz üzem villamos energia elosztó és vezérlő szekrényeinek szállítása, illetve az irányítástechnikai feladatok megtervezése és elvégzése az INWATECH Környezetvédelmi Kft. alvállalkozójaként (M340 PLC + Vision X Scada platformon).

134. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A HUNTSMAN Zrt. pétfürdői telephelyén létesülő többfunkciós hidrogénező üzem teljes folyamatműszerezésének, nyit-zár és szabályozó szelepeinek, pneumatika vezérlő szekrényeinek, kábelkészletének, terepi remote IO szigeteinek és szűrővezérlő PLC rendszerének szállítása, továbbá műszeres-villamos tervdokumentációjának elkészítése, illetve az S7-1500 típusú PLC alkalmazás elkészítése és üzembe helyezése.

135. MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft.
Folyamat-, ill. BMS műszerezés szállítása a nyíregyházi termelőegység bővítéséhez az Elektro Profi Vállalkozási Kft. beszállítójaként.

136. ELI-ALPS Kutatóközpont
A Szeged mellett létesült lézer kutatóközpont HTA és MTA légtechnika technológia légsebesség szabályozását megvalósító mérő-, mintavevő és vezérlő rendszer megvalósítása az Eastron Kft. Kft. alvállalkozójaként (folyamatban).

137. Apollo Tyres Hungary Kft.
A Gyöngyöshalászi mellett létesült abroncsgyár Utility projektjéhez Simatic S7 hardver eszközök, szoftver liszenszek, szerver és munkaállomás, illetve Endress+Hauser gyártású papírmentes regisztrálók szállítása az Emerson Process Management Kft. részére.

138. Huntsman Corporation Hungary Zrt.
A HUNTSMAN Zrt. pétfürdői telephelyén lévő MCH üzem JCH2 üzemmé alakításához nyit-zár és szabályozó szelepek, terepi műszerek szállítása.

139. Tisza-TK 923 jelű hűtőtorony projekt
A Penta Industry alvállalkozójaként a terepi műszerek szállítása, telepítése és üzembe helyezése a most épülő gabona feldolgozó gyár hűtővíz rendszeréhez (folyamatban).Referencia csoportok

Vegyipari folyamatirányítás

A4Team