HUN


Jelenleg évente 80 ezer tonna bioetanolt gyártanak Szabadegyházán és Győrben, és
mindkét üzemben jelentős beruházások folynak, ráadásul az ország több mint 20
helyszínén összesen 7,5 millió tonna kukorica és egymillió tonna búza
feldolgozására alkalmas bioetanol-üzem létesítését jelentették be. Ez alapján
összesen hárommillió tonna etanol állítható elő és nagy biztonsággal
feltételezhető, hogy a jelenlegi tárolókapacitás intenzív bővítése
elkerülhetetlenül bekövetkezik.

A tartálypark felügyeleti és készletgazdálkodási szoftver csomag az egyes helyi
tartályparkok, illetve a központ működésének optimalizálására szolgál. Az
irányítástechnikai, szabályozástechnikai, ellenőrzési és diagnosztikai
információk összegyűjtése és közös kezelése lehetővé teszi a különféle
folyamatirányítási, készletezési és üzleti szempontok szerinti
rendszerirányítást. A kezelőket a tartályok, a csővezetékek, a szelepek és a
műszerek állapota érdekli, míg a karbantartókat inkább a diagnosztika, a
hisztorikus adatok és a riasztások, végül a telepvezetőket a termelési és
készletadatok, a mérési adatbázis és a kulcs minőségi jellemzők. Olyan központi
rendszerre van tehát szükség, amely párhuzamosan képes kielégíteni a sokszínű
igényeket.
A rendszer az átfogó gyűjtőképről kiindulva vezeti el a felhasználót a
tartálypark kezelés és készletezés hierarchia alsóbb szintjeire,
ahol az egyes tartályparkok, majd tartályok részletes adatai találhatóak. A
kommunikációs diagnosztikai ábra foglalja össze a teljes rendszer adatátvitelének
aktuális állapotát, míg a riasztások oldalon jutunk el az adatgyűjtő rendszer
minden figyelmeztető és egyéb üzenetéhez. A tartályok konfigurációs oldalán
lehetőség nyílik a tartály paraméterek, méréstartományok, stb. átállítására, míg
a kalkulációs séma a tömeg- és térfogatadatok átszámítására szolgál. Az adatok
kézi bevitele (pl. sűrűség, stb.) is megengedett és támogatott
a rendszerben. A rendszer kompatibilis az általánosan elterjedt Microsoft irodai
szoftverekkel, támogatja az adatok exportját. Lehetőség van a e-mail-ek, SMS
üzenetek kezdeményezésére a nyitott, a világhálón át elérhető web-es felület
mellett. A rendszer készletezésre vonatkozó ábrái összesítetten tartják nyilván
az etanol beérkezések és szállítások adatait, a teljes készlet időbeli
változásait akár térfogatra, akár tömegre átszámítva.

A4Team