HUN


Társaságunk az Inwatech Környezetvédelmi Kft. partnereként számos ipari szennyvíztisztítási projekt elvégzett villamos és
iránytástechnikai feladatainak szakmai tapasztalatára támaszkodva biogáz üzemek er?átviteli és automatizálási tervezése és
megvalósítása területén is azt a min?séget kínálja, mely az elérhet? legjobb technika elvéhez igazodik.

A biogáz modern kinyerése a természet mintáját követi. A biomassza, mint pédául trágya, ürülék, kukorica vagy biohulladék
hasznosítása biogáznyerés céljából a megújuló energiák hasznosításának legintelligensebb formája. Hiszen a kinyert biogáz a
gázmotoros blokk segítségével árammá és h?vé, így hasznos energiává alakul. Az energia mellett értékes természetes trágya képz?dik,
melynek trágyaértéke szinte teljesen megmarad. Egy biogázüzemben sok, nagyon különböz? szubsztrátot aprítanak, kevernek, hevítenek
és mozgatnak. A rothasztás során folyamatosan keletkez? gázt ezért megbízhatóan szárítani, szükség esetén kénteleníteni és
hatékonyan hasznosítani kell. Ez olyan állandó és jól bevált technológiát igényel, mely mindig m?köd?képes. Az üzem biztonságának
maximalizálására az Inwatech Kft. és partnere, a Weltec Biopower biogázüzemeiben els?sorban olyan berendezéselemeket használ, melyek
használat során már bizonyítottak és az összhatás optimalizálását segítik el?.

Egy biogáz üzem sémája:
A4Team