HUN


A jelző-, reteszelőrendszerek jellemzője, hogy normál üzemmenet alatt csak felügyelnek, de aktív
tevékenységet nem végeznek - sokszor igen hosszú időn keresztül -, így azok üzemképességéről rendkívül
nehéz meggyőződni. Annak számszerű megállapítása, hogy egy rendszer mennyire megbízható, meglehetűsen
bonyolult feladat, különböző valószín?ségszámításon alapuló modellezéssel határozhatjuk meg. A
számítások eredményeképpen kapott megbízhatósági szint tulajdonképpen annak a valószín?sége, hogy egy
rendszer nem hajtja végre a feladatát egy adott id?pontban. Más szavakkal: a rendszer hibás m?
ködésének valószín?sége adott id?pontban. (Probability of Failure on Demand = PFD.)

A rendszer hibás m?ködési valószín?ségének (PFD) adott id?tartamra vonatkozó átlaga (PFDavg) adja meg
a biztonsági szintet, amelyet a szabvány négy csoportra oszt SIL1-t?l SIL4-ig, ahol SIL1 a legenyhébb,
és a SIL4 a legszigorúbb követelmény. A biztonsági szintek besorolása a hibás m?ködés átlagos
valószín?
sége(PFDavg) alapján:
SIL 4 / 10-4...10-5
SIL 3 / 10-3...10-4
SIL 2 / 10-2...10-3
SIL 1 / 10-1...10-2

A biztonsági integritás megkívánt szintje kvantitatív módszerek alkalmazásával
határozható meg. Az IEC/EN 61508 szabványban definiált módszer használatával a
kockázati szint szükséges csökkentése az irányított berendezési (Equipment Under
Control: EUC) kockázat meghatározására vezethet? vissza.A szabvány 6. fejezete
írja le részletesen a biztonsági rendszereknél használandó kavantitatív
kalkulációt, azaz a PFD és PFH értékeinek meghatározására szolgáló
blokkdiagramokat és képleteket, illetve a rendszer diagnosztika teljesít?
képességének becslését célzó faktor, valamint a kiszámolt PFD és PFH értékek
táblázatait is.

A teljes rendszer (amely több egyedi alrendszert is tartalmazhat) biztonsági
szintjének meghatározásához a rendszerre vonatkozó ered? átlagos PFD és PFH
értékeket kell rögzítenünk. Ehhez ismernünk kell az érzékel?k, a vezérlés és a
beavatkozók megfelel? PFD és PFH értékeit. A cél a rendszer közönséges
meghibásodásainak lehet? legkorábban történ? észlelését követ?en annak biztonságos
állapotba vezérlése.

Társaságunk a fentiekben összefoglalt elméleti háttér alapján vállalkozik
biztonsági rendszerek telepítésére.

A4Team