HUN


A célgépek címszó alatt az Interspan Kft. vásárosnaményi forgácslapgyártó üzemében telepített
harmadik gépsor komplett vezérlése szerepel. A gépsor villamos er?átviteli, illetve
vezérléstechnikai rendszerét alapvet?en Siemens szállítású eszközökkel terveztük meg,
telepítettük és helyeztük üzembe . A telepített hajtások többségénél a Siemens intelligens
Simocode-DP motorvédelmi és -vezérl? rendszerét alkalmaztuk.

A másik célgépvezérlési feladat a MOL Nyrt. Szank Gázüzem kompresszorüzemében valósult meg, az
üzem f? feladata a befutó szabad és olajkísér? gázok szeparálása, nyomásának fokozása, h?tése,
amelyet a közös üzemcsarnokban elhelyezett hét gázmotorral hajtott dugattyús kompresszorral
valósít meg.

A kompresszortelep a lecsökkent gy?jtési nyomású szabadgázok nyomását növeli meg abból a
célból, hogy a technológiai előkészítés (szárítás, stb.) elvégezhet? legyen az országos
távvezetékre történ? kiadás el?tt. Hasonló célból emeli meg a telep az olajtermelés
melléktermékeként jelentkez? olajkísér? és egyéb technológiai gázok (el?feldolgozott ?
hulladékgáz?) nyomását is. A nyomásfokozó kompresszorok irányítástechnikája pneumatikus
elemekb?l felépített, magas karbantartás igény?, bonyolult berendezés volt. A pótalkatrészek
biztosítása egyre nehezebbé és költségesebbé vált. A hibakeresés körülményes, a vibráció
nagymértékben elhasználta a mechanikus, pneumatikus elemeket. A vibráció hatására a
pneumatikus beállítószervek viszonylag könnyen elállítódtak. A kompresszor vezérlési
algoritmusa sem volt már igazán megfelel?, módosítása pedig szinte lehetetlen.
A fenti körülményeket mérlegelve szükségessé vált a kompresszor pneumatikus irányítástechnikai
berendezésének korszer?sítése. A villamos elv? m?ködtetést megvalósító korszer?sítés lehet?vé
tette a vezérlési algoritmus az üzemeltetés igényeinek legjobban megfelel? módosítását. A
gépegységenként alkalmazott PLC és a hozzá kapcsolódó elektromos berendezések karbantartás
igénye minimális, az összes kompresszorra, függetlenül annak típusától, egy közös
PLC program alkalmazható, az üzemviteli paraméterek beállítása pedig a helyi grafikus
megjelenít?r?l elvégezhet?. Egy tartalék PLC felprogramozott állapotban bármelyik
kompresszornál meghibásodás esetén biztosíthatja a könny? és gyors javítást.
A végül is négy kompresszor egységet érint? irányítástechnikai rekonstrukció els?dleges célja
az volt, hogy növelni lehessen az üzem ellen?rzésének és irányításának pontosságát,
megbízhatóságát az alábbiak megvalósításával:
? biztonságos üzemindítás,
? kevesebb, olcsóbb és egyszer?bb karbantartás,
? megbízható és hatékony üzemeltetés,
? megbízható normál leállás és vészleállás,
? jobb üzemi hatékonyság, jelentéskészítés, valamint
adattárolási és -visszanyerési képesség.

A4Team