HUN


1. Csepeli Erőmű RT.

A 4 db. 50 t/h teljesítményű
Sulzer gyártmányú gőzkazán LMF tüzelőberendezése részeként
üzemelő, elhasználódott HEGWEIN gyújtóégő-készlet cseréje.

2. Borsodi Hőerőmű Vállalat

A 9. sz. kazán 4 db.
elhasználódott sarok-támasztóégőjének cseréje. A Weishaupt
égők és a FESTO égővezérlő illesztésének engineering
munkája, elvi és kiviteli tervezéssel, szerelés-vezetéssel
és az üzembehelyezés irányításával.

3. FŐTÁV, Észak-Budai fűtőmű

1 sz. kazán a 12
db. alternativ égős PTVM 50 tipusú forróvíz kazán
elhasználódott égővezérlő rendszere helyére SIMATIC S5 115F
tipusú égővezérlő és egy új három-mezős 0.4 kV-os alelosztó
beépítése és üzembehelyezése.

4. Dunamenti Hőerőmű Vállalat

A 8. hsz., 8 db
alternativ fenékégős, 620 t/h teljesítményű gőzkazán
elektromechanikus Babcock égővezérlő rendszere helyére
SIMATIC S5 115F tipusú égővezérlő beépítése és
üzembehelyezése.

5. Dunamenti Hőerőmű Vállalat

A 10. hsz., 8 db
alternativ fenékégős, 620 t/h teljesítményű gőzkazán NOx
emissziót csökkentő beruházásához kapcsolódóan, az ott
üzemelő SIMATIC S5 110F tipusú égővezérlő rendszer helyére,
a megnövekedett irányítástechnikai feladatokhoz jobban
illeszkedő és gyakorlatilag korlátlanul bővíthető SIMATIC S5
115F típusú égővezérlő beépítése és üzembehelyezése.

6. Csepeli Erőmű RT.

A 4 db. 50 t/h teljesítményű
Sulzer gyártmányú gőzkazán korábban elvégzett
irányítástechnikai felújításának kiegészítéseként és
részleges korrekciójaként:
- megterveztük és megvalósítottuk a közös fűtő
olajrendszer hőmérséklet és nyomásszabályozását;
- megterveztük és átépítettük a kazánok nem
megfelelő hőmérséklet-mérő rendszerét;
- kielemeztük és új szabályozási feladatterv,
továbbá új szoftver létrehozásával a megrendelő igényeihez
illesztettük a kazánok szabályozó rendszerét.

7. FKF Zrt., Hulladékhasznosító MŰ.

A 4 db.
technológiájában rekonstruált és SIMATIC biztonsági égő
vezérlővel ellátott gőzkazán kazánonként 8 db. fűtőgáz
gyorszárója, típushiba következtében gyakori "beragadása"
elleni védelem és az égővezérlőhöz szelektív hibajelző
rendszer megtervezése, beépítése és üzembe helyezése.

8. Csepeli Erőmű RT.

Az erőmű "B" kazánháza
lágyított víz tároló és forró víz tároló rendszere tartályai
vízszint szabályozásának megtervezése, beépítése és üzembe
helyezése.

9. Dunamenti Hőerőmű Vállalat

A 13. hsz., 8 db
alternatív fenékégős, 620 t/h teljesítmény? gőzkazán
elektromechanikus Babcock égővezérlő rendszere helyére
SIMATIC biztonsági égővezérlő beépítését, a tervezéstől az
átadásig.

10. Budapesti Erőmű RT., Kispest Erőmű.

Az
erőmű 3 db HO 10-14 típusú kazánjának elhasználódott égő
vezérlő rendszere helyére SIMATIC S5 110F típusú égővezérlő
alkalmazása a tervezéstől átadásig.

11. Csepeli Erőmű RT.

Az erőmű 102. számú, 50 t/h
teljesítményű, Sulzer gyártmányú gőzkazánja elhasználódott,
fűtőolaj és földgáz alternatív eltüzelésére alkalmas
Babcock-LMF égőjének részleges felújítása, üzembe
helyezéssel.

12. FŐTÁV Észak-Budai Fűtőmű.

A fűtőműben üzemelő
technológia vezérlés- és méréstechnikai berendezéseinek
részleges felújítása és a meglévő számítógépes
folyamatirányító rendszerhez való csatlakoztatása.

13. Csepeli Erőmű RT.

Több szerződés alapján:
- a Sulzer kazánok SIMATIC biztonsági ég?
vezérlő berendezése szelektív hibakijelző rendszerének
létrehozása,
- a Sulzer kazánok lángőr-készletének megkettő
zése,
- a 103 sz. Sulzer kazán LMF égőjének
felújítása,
- új szabályozókörök létrehozása egy gő
zredukálónál, a 4 sz. turbina előmelegítőinél és a
táptartálynál.

14. Dunamenti Erőmű RT.

A hat, egyenként 215
MW teljesítményű blokk mérés- és szabályozástechnikai
rendszerének tápházi része (turbina előmelegítők,
táptartály, kenőolaj ellátás), összesen blokkonként 12
szabályozókör került felújításra.

15. Budapesti Erőmű RT., Kőbányai Erőmű

Az
erőmű két, - két, alternatív égős - Wagner-Bíró kazánja
elektromechanikus égővezérlő rendszerének cseréje. Az új
SIMATIC biztonsági égővezérlő kiegészült egy SIBICO
fejlesztésű, első hiba szelektív kijelzésére és
archiválására alkalmas rendszerrel.

16. Csepeli Erőmű RT.

Több szerződés alapján:
- a Sulzer kazánok folyamatirányító
rendszerének általános felülvizsgálata, szükség szerinti
módosítása és karbantartása, ezzel együtt a kazánok
biztonsági gyorszárainak, olajmennyiség mérőinek és
szabályozó hajtásainak felülvizsgálata és karbantartása,
- a két használati melegvíz szivattyú
hajtómotorok frekvenciaváltós fordulatszám szabályozásának
megvalósítása,
- a gáztalanító táptartályok
vízszintszabályozásának megvalósítása,
- az A és B kazánház középnyomású gő
zrendszerébe egy - egy gőznyomás szabályozó rendszer
telepítése.

17. Budapesti Távhőszolgáltató RT. (FŐTÁV)

-
Újpalotai fűtőmű: Teleperm AS-215 folyamatirányító-
felügyel?
rendszer telepítése,
- Észak-Budai fűtőmű: új mérőkörök
telepítése, folyamatirányító
rendszerhez csatolása,
- Rákoskeresztúri fűtőmű: hajtásszabályozások
felújítása,
- Pesterzsébeti fűtőmű: rekonstrukció
tervezése.

18. Csepeli Er?m? RT.

A Sulzer kazánok eredeti
elektrohidraulikus folyamatirányító berendezésének csere
útján, Siemens gyártmányú, programozható folyamatirányító
rendszer (Teleperm AS-215) alkalmazásával történő korszerűsítése.

19. ENERGIAGAZDÁLKODÁSI RT.

Argentina, Buenos
Aires tartománya öt erőmű villamos és irányítástechnikai
rendszerének felülvizsgálata, rekonstrukciós javaslat
kidolgozása.

20. Dunamenti Erőmű RT.

Az erőmű 3 db. 670
t/h teljesítményű gőzkazánjain a kazánonként 8 db.
elektródás gyújtóégőből álló gyújtórendszer gázelektromos
gyújtóégőkkel csere útján történő felújítása.

21. Budapesti Távhőszolgáltató RT. (FŐTÁV)

A
Pesterzsébeti Fűtőműbe komplett irányítástechnikai
rekonstrukció keretében a technológia vezérlés- és
méréstechnikai berendezéseinek részleges felújítása, illetve
TELEPERM AS 215 típusú folyamatirányító berendezés, és
fölérendelt PC alapú számítógépes felügyeleti rendszer
telepítése.

22. Budapesti Erőmű RT., Kelenföldi Erőmű

A
13.sz. kazán elavult égővezérlőjének rekonstrukciója, a
meglévő elektromechanikus berendezés Simatic biztonsági égő
vezérlő konfigurációval történő cseréjével.

23. Csepeli Erőmű RT.

Egy forróvízkazán
huzatszabályozásának felújítása és elhasználódott gyújtóégő
inek új, gázelektromos működésű gyújtóégőkre történő
cseréje.

24. FKF Zrt., Hulladékhasznosító MŰ

A
Hulladékhasznosító MŰ teljes technológiai rendszerét érintő
komplett irányítástechnikai rekonstrukciót előkészítő
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Siemens Simatic S7-
400 és WinCC építőelemekre (PCS7 folyamatirányító rendszer)
támaszkodva.

25. ETV-Erőterv RT.

Az ÜRIK program keretében a
Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Hőerőművében megvalósítandó
számítógépes hatásos és meddőteljesítmény elosztó rendszer
feladatanalízisének és számítástechnikai rendszertervének
elkészítése.

26. VÉRTESI ERŐMŰ RT.

Az Oroszlányi Hőerőmű 3. és
4. blokk távfűtési keringtető rendszer irányítástechnikai
korszerűsítése Digitric egyedi szabályzókkal.

27. FKF RT. Hulladékhasznosító MŰ.

A négy
kommunális hulladékot elégető gőzkazán szilárd égéstermékeit
salakbunkerbe továbbító, lebontandó régi technológiai
rendszert a Deutsche Babcock AG új berendezésekkel váltja
ki. Az új berendezések villamos és vezérléstechnikai
rendszerét Társaságunk valósítja meg, tervezéstől üzembe
helyezésig garanciával. Az irányítástechnika Siemens S7-300
(C7) elemekből épül fel.

28. DUNAMENTI ERŐMŰ RT.

Az erőmű hátralévő 2
db. 670 t/h teljesítményű gőzkazánján a kazánonként 8 db.
elektródás gyújtóégőből álló gyújtórendszer gázelektromos
gyújtóégőkkel csere útján történő felújítása. Biztonsági
vezérlők: Siemens Simatic S5 115F.

29. PAKSI ATOMERŐMŰ RT.

Az alállomási
vezénylőterem új mozaik-vezénylő táblájának (EAZ
szállítás)szerelése, mely munkához az osztrák H&B
szolgáltatja a terveket és a szerelési anyagot.

30. ETV-Erőterv Rt.

Az Oroszlányi Hőerőmű
hatásos és meddő teljesítmény szabályozásának beillesztése
az országos üzemirányítási rendszer rekonstrukciós
folyamatába. Rendszerterv.

31. PROLAN Rt.

Az Oroszlányi Hőerőmű
széntüzelésű blokkjaira gazdaságos terheléselosztó
algoritmus megtervezése, majd a számítógépes program modulok
megírása C nyelven.

32. ETV-Erőterv Rt..

Az Üzemirányítási Rendszer
(ÜRIK) rekonstrukciójában a szabályozható erőművek OVT
felület ellenőrzési eljárásainak kidolgozása, a
próbaeljárások lefolytatása a DE Rt., TE Rt., a PAE Rt., a
Mátrai Erőmű, ill. az Oroszlányi Hőerőmű területén.

33. Energaigazdálkodási Intézet (EGI) Rt.

A
BorsodChem Rt.-ben tervezett gázturbinás ipari erőmű tápház
komplett irányítástechnikai vállalkozási ajánlatának
elkészítése.

34. Dunamenti Erőmű Rt.

A tápházi vízelő
készítő rendszer mérés adatgyűjtési, illetve vezérlési
feladatainak ellátására szállítunk Freelance 2000 kompakt
folyamatirányító rendszert.

35. Energaigazdálkodási Intézet (GEA-EGI) Rt.


Folyamatos szakértő tevékenység a Mátrai Erőmű Rt.
füstgáztisztitó projekt tervezési és kivitelezési munkáinál
(DBA - Siemens - EGI vállalkozás, Siemens Teleperm-XP
folyamatirányító berendezés).

36. Dunamenti Erőmű Rt.

A 215 MW beépített
teljesítményű energetikai blokkok közül négy egységen
megvalósított mérés adatgyűjtési, illetve vezérlési
feladatokat végző Freelance 2000 kompakt folyamatirányító
rendszer szállítása.

37. Dunamenti Erőmű Rt.

Részvétel a 13-as
helyszámú, 215 MW beépített teljesítményű energetikai blokk
NOx emissziót csökkentő projekt megvalósításában. A már
telepített Freelance 2000 kompakt folyamatirányító rendszer
felbővítése a feladat irányítástechnikai megoldása
érdekében.

38. EMA-POWER Kft.

A DUNAFERR erőmű komplett
gépházi rekonstrukcióját előkészítő felmérés és feladatterv
elkészítése.

39. EMA-POWER Kft.

Két db kompakt Honeywell
szabályozóval irányított villamos hajtás (Limitorque)
telepítése a gépházban.

40. Dunamenti Erőmű Rt.

A 215 MW beépített
teljesítményű energetikai blokkok közül a maradék két
egységen megvalósított mérésadatgyűjtési, illetve vezérlési
feladatokat végző Freelance 2000 kompakt folyamatirányító
rendszer szállítása.

41. Mátrai Erőmű Rt.

A Dynadata Kft.
alvállalkozójaként az erőművi feszültség meddőteljesítmény
szabályozó rendszer telepítése.

42. AES Tisza II Erőmű Kft.

A vízkivételi műben
üzemelő Freelance 2000 rendszer kiegészítése a második
kezelői állomással, ennek üzembe helyezése.

43. EMA-POWER Kft.

A négy vízvegyészeti üzem
integrált mérésadatgyűjtő rendszerének kialakítása Profibus-
DP hálózatra fűzött Simatic ET-200M adatgyűjtőkkel és
Simatic WinCC SCADA rendszerekkel.

44. Vértesi Erőmű Rt.

Az Oroszlányi Hőerőmű
vegyészeti üzemében a kommunikációs hálózat újraszervezése,
korszerű helyi megjelenítő panelek telepítése.

45. Vértesi Erőmű Rt.

A Tatabányai Fűtőerőmű
kalorikus vezénylőjében működő WinCC applikáció és az erőmű
ves MSSQL szerver közötti adatkapcsolat és forgalom
telepítése.

46. EMA-POWER Kft.

Az EMA-POWER Kft. üzemi
területein elhelyezett technológiai berendezésekhez tartozó
számítógépek, programozható vezérlők és szabályozók valamint
intelligens adatgyűjtő eszközök és és az irodaépületben lévő
számítástechnikai rendszerek valósidejű órarendszerei GPS
vevőről érkező órajellel való szinkronizálásának tervezése.

47. Dunamenti Erőmű Zrt.

A dízelgépház két
gépcsoportja elosztóinak védelmi és irányítástechnikai
rekonstrukciója Protecta integrált generátor védelem és
Simatic S7-300 PLC bázison.

48. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

A Dunamenti
Erőmű Zrt. olajállomás vízháztartásának megtisztítását célzó
projekt villamos és irányítástechnikai munkáinak elvégzése
alvállalkozóként.

49. Budapesti Erőmű Zrt.

A Kispesti Erőmű
forróvízrendszeri és 9-es és 10-es forróvíz kazánjai
munkaállomás cseréjének és szoftver frissítésének (WinCC)
megvalósítása.

50. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.

A
Dunamenti Erőmű Zrt. telephelyén létesült G3 gázturbinás
blokk a hőhasznosító kazán és a gőzturbina közötti cső
vezetéki kapcsolat csomag terepi m?szerezésének, nyomvonalfű
tésének és kábelezésének megvalósítása.

A4Team