HUN


Az erőművi üzemirányítási feladatok megvalósítása során társaságunk az alábbi fő szempontok figyelembe
vételével készíti elő az adott rendszer telepítését:
• A választandó rendszernek támogatnia kell tennie az egyszerû és kis lépésekben történő
bővítéseket, illetve komolyabb tervezési, kábelezési munka nélkül is lehetővé
kell tennie a térben er?sen dekoncentrált telepítést.
• Ennek megfelelően funkcionálisan is jól tagolható rendszerre van szükség, ahol az egyes
irányítástechnikai részfeladatok (mérés- adatgyűjtés, vezérlés, szabályozás, beavatkozás, stb.)
fizikailag is elkülöníthetőek.
• Hasonló módon az ún. ember-gép kapcsolati, vagy kezelői feladatok (kezelés, naplózások,
archiválás, trendek, számítások, elszámolás, stb.) térbeli tagolását és időbeli fázisolását is
integráns és elosztott módon kell megoldani.
• A fizikailag tagolt, funkcionálisan elosztott rendszer kiválasztott pontjain álljon
rendelkezésre a teljes irányítástechnikai adatbázis ezzel is támogatva a távolabbi célok elérése
érdekében a bővíthetőséget.
• A felhasználható korszerű irányítástechnikai elemek
legyenek zökkenőmentesen integrálhatóak a rendszerbe.

Tekintettel arra, hogy széleskörű nemzetközi tapasztalatok alapján az erőműves technológiai folyamatok
irányítását és ellenőrzését integrált, moduláris felépítésű egységes rendszerű elemkészlettel célszer?
megvalósítani, továbbá a rendszer kialakítása a folyamat-műszerezéstől a termelési alrendszer fels?
szintjéig a rendszertechnikai optimum elérése érdekében egységesen kezelendő, a számítógépes
folyamatirányító és adatfeldolgozó rendszer kritériumai az alábbiak szerint foglalhatóak össze.
• bővíthetőség rendszer szinten újabb alrendszerekkel, alrendszer szinten újabb modulokkal;
• redundáns építkezés a rendszer minden szintjén;
• lépcsőzetes kiépíthetőség, az egyes alrendszerek időben eltolva fűzhetőek fel;
• fokozatos visszaesés (degradáció), olyan fokozatosan visszaeső osztott rendszert specifikálunk,
amelynél létfontos modulok kiesése esetén is előre megtervezett, alacsonyabb szintû működőképesség
jellemzi a rendszert;
• fokozatos tesztelhetőség, azaz a funkciók alulról építkezve fokozatosan tesztelhetőek;
• egységes hardver modulrendszer;
• nyitott kommunikációs rendszer.

A rendszer tehát olyan moduláris elven felépülő hardver és szoftver megoldásra épül, ahol egy adott
feladatra azonos hardver egység szolgál, természetesen a megkívánt számú be/kimeneti modullal. A fenti
megoldás elõnye, hogy a betanulás, üzemeltetés, szervízelés egyszerű, kis tartalékalkatrész igényû,
ugyanakkor bármikor lehetővé teszi a rendszer egységes bővítését.A választott konfiguráció a
kontrollerek kapacitását és kialakítását tekintve az életciklus költségminimalizálását segítse elő,
hiszen az észszerű feladatmegosztás lehetővé teszi a takarékos hardver konfigurálást. A rendszer a
végső kiépítésben általában háromszintes hálózati struktúrát tartalmaz: a legfelső szinten, az
erőműirányítás és a felső szintű kiértékelések szintjén futnak az optimalizáló algoritmusok, valamint
ezen a szinten lehet az erőművet irányító szakemberek/mérnökök számára betekintést engedni a
termelési, üzemviteli, stb. adatokba.
A következő szint az operatív üzemirányítás szintje (pl. ipari Ethernet hálózat), erre csatlakoznak a
kezelői munkahelyek, a teljes rendszerre közös mérnöki konfiguráló állomás, illetve a folyamatirányító
állomás(ok), kontroller(ek). A legalsó szint a terepi busz szintje, amely valamely elterjedt, de facto
terepi busz szabványt képvisel.

A4Team