HUN


A fővállalkozás lényege a beruházás tervezése, szervezése, a kivitelezés
összehangolása, és az elkészült létesítmény kulcsrakész átadása a megrendelőnek.
Egy vállalkozási szerződés akkor minősül fővállalkozásnak, ha a teljes
beruházás, vagy annak önálló feladat ellátására alkalmas, összetett gazdasági-
műszaki egysége ? a szerződésben rögzített műszaki jellemzőkkel
(komplexitással), határidőre történő teljesítéssel és eredményfelelősséggel ?
kulcsrakész állapotban valósul meg. Az eredményfelelősség fogalma
sokszor jogvitára is okot adhat, célszerű a szerződésben pontosan meghatározni,
hogy a felek mit tekintenek eredménynek.

Önálló feladat ellátására alkalmas, összetett gazdasági, illetve műszaki egység
megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés alapján társaságunk vállalkozik
a munka
gazdaságos és gyors, az ugyanazon a létesítményen dolgozó többi vállalkozóval
összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremtésére, valamint a
többi
vállalkozóval az együttmőködés módjának és feltételeinek meghatározásához
szükséges
szerződéseket megkötésére.

Társaságunk tevékenysége lefedi tehát a generál fővállalkozásában megnyert és
kivitelezett projektek teljes erős- és gyengeáramú (irányítástechnikai)
volumenét.
Rendelkezünk továbbá külsű generálkivitelező cégeknél végzett referencia
munkákkal is. Az
erősáramú berendezésgyártás és tervezés mellett, a létesítmények komplett
irányítástechnikai tervezését és kivitelezését (terep, PLC vagy DCS alapú
folyamatirányítás vagy vezérlés, teljes HMI felület) is lefedi a cégtevékenység.


A4Team