HUN


Az ipari szennyvíztisztitók irányítástechnikai rendszerének kiépítésével hármas cél érhető el:

Állandó és folyamatos rendszerfelügyelet:
Azonnali és pontos információk begyűjtése a szennyvíztisztító főműveiről, a technológiai berendezésekről, a
tisztított szennyvíz mennyiségi és minőségi paramétereiről. Az információk birtokában egész sor probléma
egységes kezelése válik lehetővé. Az ellátási gondok gyorsan kiszűrhetők és azonnal megkezdhető a
hibaelhárítás, lerövidítve a szolgáltatás-kiesés idejét. Az időben kiszűrt rendellenesség, a gyors
beavatkozás csökkenti a hálózati veszteséget. A rendszer által szolgáltatott információk elemzése alapadata
a beruházási és karbantartási tervek elkészítésének.

Emberi és technikai erőforrások racionalizálása:
Az irányítástechnikai rendszer kiépítése lehetővé teszi az erőforrások emberi és eszközoldalainak a
racionalizálását. Az automatizált telephelyek nem igényelnek állandó helyszíni személyzetet, így elmarad a
szolgálat fenntartásának egyéb költsége is. Lehetővé válik az eszközök, berendezések üzemeltetésének, azok
energia-felhasználásának racionalizálása. A diszpécserközpontban rendelkezésre álló friss adatok alapján a
villamosenergia-lekötések a mindenkori fogyasztáshoz igazodóan optimalizálhatók. A kapacitások jobb
kihasználása lehetővé teszi a csúcsidejű energia-lekötések kizárását. A szivattyúk hatásfok-, üzemóra-,
teljesítményfelvétel- és szállítási kapacitás adatainak állandó regisztrálása és figyelemmel kísérése
lehetővé teszi az időbeni felújítást, cserét vagy selejtezést.

Termelési adatok integrálása:
Az adatok naprakész összegyűjtésével és számítógépes feldolgozásával elérhető, hogy minden belső gazdálkodó
egység számára ugyanazok az információk állnak rendelkezésre. Az adatok, statisztikai mutatók elemzésével
már időben felismerhetők azok a hatások, amelyek a gazdálkodást negatív irányba befolyásolnák.A szennyvíztisztító létesítmények "non-stop üzemek", melyek szakszerű és eredményes üzemeltetése az elért automatizálási szint
függvénye. Társaságunk az irányítástechnika területén szerzett tapasztalataira építve bárhol vállalkozik automatizálási feladatok
megoldására ebben a szegmensben.

Az alkalmazott irányítástechnika általában ABB vagy Siemens gyártmányú folyamatirányító/vezérlő eszközökre, Endress+Hauser,
Siemens, Krohne, Emerson stb. szállítású műszerezésre épül nyilván az adott feladat paramétereitől függően

A4Team