HUN


A SIBICO Irányítástechnikai Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft-t 1990.
júliusában több évtizedes üzembe helyezési, üzemeltetési és
beruházási gyakorlattal rendelkező mérnökök alapították meg. A társaság 1997
elejétől SIBICO Plus Irányítástechnikai Tervező Kivitelező és
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. néven, mint jogutód folytatja ugyanazt a
tevékenységet.
Szakmai arculatát a különböző ipari technológiák irányítástechnikai és villamos
(ritkábban gépészeti) segédberendezéseinek tervezéstől üzem
behelyezésig terjedő létrehozása jellemzi.
1997 augusztusában megszerzi az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségi
tanúsítványt, melyet azóta is folyamatosan megújít (MSZ EN ISO
9001:2009).
A társaság nagy tapasztalatokkal rendelkezik általános célú folyamatirányító és
-vezérlő rendszerek koncepció-, kiviteli- és engedélyezési
tervdokumentációjának kimunkálásában, az e rendszerek felépítésében általánosan
alkalmazott, különböző gyártmányú, szabadon programozható
folyamatvezérlő konfigurációk és PLC-k - ezen belül szénhidrogén tüzelésű és
egyéb típusú kazánok biztonsági égővezérlő rendszerei -
felhasználói programjának elkészítésében, a rendszerek megvalósításához
szükséges előgyártás és helyszíni szerelés, továbbá az élesztés és
üzembe helyezés munkáiban, a próbaüzemek levezetésében.
A cég humán erőforrás kapacitása 5 fő tervező-programozó mérnök, illetve 10-15
fő gyártóművi és helyszíni szerelő - üzembe helyező szakember.
Az esetek többségében Siemens (Simatic S7, PCS7, WinCC), illetve ABB gyártmányú
(Freelance 2000 ? AC800F, AC800M, stb.) készülékekre alapozva
szállítunk irányítástechnikai rendszereket, bár más típusú folyamatirányító,
vagy vezérlő készülékek sem idegenek társaságunktól (PLC-k,
Emerson és Yokogawa DCS rendszerek, Intellution, Citect és Vision SCADA
rendszerek, stb.).
Önállóan, illetve nagy tervező- és fővállalkozási társaságokkal (GEA-EGI Zr.,
KÉSZ Kft., KRAFTSZER Kft.) történő együttműködésünk során több
ízben készítettünk nagy volumenű irányítástechnikai rendszerek megtervezését,
kiépítésének módját tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányokat,
illetve funkcionális rendszerterveket, amelyek megfelelően készítik elő a
project megvalósítását. A fővállalkozó cégekkel történő
további együttműködés azután lehet konzorcium jellegű, vagy klasszikus fő- és
alvállalkozási szerkezetű.

A4Team